Pracownicze Plany Kapitałowe - kluczowe zagadnienia

Senat przyjął projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Aktualnie ustawa czeka na podpis prezydenta. Poniżej omówimy ustawowe warunki projektu Pracowniczych Planów Kapitałowych, które są formą dodatkowego oszczędzania na cele emerytalne i to w dodatku formą długotrwałego oszczędzania.

Ustawowe warunki projektu Pracowniczych Planów Kapitałowych

1) Cel Pracowniczych Planów Kapitałowych

Pracownicze Plany Kapitałowe zostały utworzone po to, aby osoby mogły w sposób systematyczny i długotrwały gromadzić środki finansowe, które zostaną im wypłacone po ukończeniu przez nich 60 roku życia (zarówno kobietom, jak i mężczyznom). Pracownicze Plany Kapitałowe to oszczędzanie długoterminowe na starość i w dodatku całkowicie dodatkowe oszczędzanie (dobrowolne), które zostanie wypłacone osobie po zakończeniu przez nią działalności zawodowej. Środki zgromadzone w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych są własnością uczestników.

2) Kto może przystąpić do Pracowniczych Planów Kapitałowych?

Zgodnie z ustawowymi warunkami projektu Pracowniczych Planów Kapitałowych do Pracowniczych Planów Kapitałowych mogą przystąpić pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę, zlecenie, będący w wieku:
* od 19 do 55 lat – osoby w tym przedziale wiekowym będą zapisywane automatycznie, ale mogą się wypisać;
* między 55 a 69 – osoby w tym przedziale wiekowym, mogą przystąpić jedynie na swój wniosek;
* powyżej 70 lat – osoby te nie mogą być uczestnikiem Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Uwaga: Pracownicze Plany Kapitałowe nie dotyczą osób samozatrudnionych, takie osoby nie mogą przystąpić do Pracowniczych Planów Kapitałowych.

3) Kto będzie odpowiedzialny za płatność składki?

Składka w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych będzie finansowana przez trzy podmioty:
* pracodawcę w wysokości 1,5%wynagrodzenia
* zatrudnionego w wysokości 2% wynagrodzenia
* państwo, które dopłaci 250 zł na start (tzw. opłata powitalna), a następnie co roku dopłacałoby 240 zł (tzw. opłata roczna)

4) Wdrożenie Pracowniczych Planów Kapitałowych

Wdrożenie Pracowniczych Planów Kapitałowych będzie dokonywane stopniowo :
* podmioty zatrudniające, co najmniej 250 osób (stan na dzień 31.12.2018 r) – do dnia 1 lipca 2019 r.
* podmioty zatrudniające, co najmniej 50 osób (stan na dzień 30.06.2019 r) – do dnia 1 stycznia 2020 r.
* podmioty zatrudniające, co najmniej 20 osób ( stan na dzień 31.12.2019 r)- do dnia 1 lipca 2020 r.
* pozostałe podmioty zatrudniające (niezależnie od liczby zatrudnionych) – od dnia 1 stycznia 2021 r.

5) Podział zgromadzonych środków w przypadku śmierci uczestnika

Jeżeli uczestnik Pracowniczych Planów Kapitałowych w chwili śmierci pozostawał w związku małżeńskim, małżonek zmarłego uczestnika otrzyma środki zgromadzone przez uczestnika w takim zakresie, w jakim stanowiły one przedmiot małżeńskiej wspólności majątkowej. Pozostałe środki, które nie będą należały się małżonkowi, zostaną przekazane osobom uprawnionym. Osoby uprawnione to takie, które zmarły wskazał za życia do tego aby im takie środki wypłacić w przypadku jego śmierci, a w przypadku braku ich wskazania, te zgromadzone środki otrzymają spadkobiercy zmarłego uczestnika.

Wydaje się, że dodatkowe oszczędzanie w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych jest słusznym kierunkiem. Oszczędzanie długoterminowe sprawi, że w jesieni naszego życia będziemy mogli liczyć na dodatkowy zastrzyk gotówki. Ustawowe warunki projektu Pracowniczych Planów Kapitałowych pozwalają sądzić, że Pracownicze Plany Kapitałowe, powinny nas nauczyć systematycznego, długotrwałego oszczędzania, a przynajmniej zmusić do myślenia tu i teraz o zapewnieniu sobie bezpieczeństwa finansowego w takiej, czy innej postaci w momencie kiedy zakończymy naszą aktywność zawodową.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here