ochrona kolei

Straż ochrony kolei posiada bardzo długą historię swojego istnienia. Jako datę powstania Polskich Kolei Państwowych, przyjmuję się 24 września 1926 roku, kiedy to Prezydent Rzeczpospolitej wydał rozporządzenie o dotyczące utworzenia „Przedsiębiorstwa Polskie Koleje Państwowe”. Praca w takim obszarze z pewnością nie należy do najłatwiejszych czynności. Jak dostać się do pracy na to stanowisko? Jesteście ciekawi? Przekonajmy się! 

Przeczytaj też: https://www.zawody.pl/jak-dostac-sie-do-strazy-ochrony-kolei/ 

Jak przebiega proces postępowania kwalifikacyjnego do Straży Ochrony Kolei?

Na początku musimy drogą internetową złożyć wymagane dokument określone w procedurze naboru. Później komisja ocenia złożone przez nas dokumenty. Następnie zostajemy zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, której celem jest zapoznanie się z profilem kandydata na funkcjonariusza Straży Ochrony Kolei. W dalszej kolejności następuje wytypowanie i powiadomienie wybranego kandydata na stanowisko pracy i skierowanie go na komisję lekarską, która oceni jego zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych. Ostatnim już krokiem w postępowaniu kwalifikacyjnym jest zawarcie umowy o pracę i rozpoczęcie pracy na nowym stanowisku.

Kto może pracować na takim stanowisku?

O tym, kto może starać się o pracę w takim zawodzie dokładnie mówi ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym art. 59 Straż ochrony kolei. Wynika z niej, że: 

„Funkcjonariuszem Straży Ochrony Kolei może być osoba, która:

  • posiada obywatelstwo polskie;
  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  • posiada co najmniej wykształcenie średnie;
  • ma uregulowany stosunek do służby wojskowej;
  • cieszy się nienaganną opinią;
  • posiada zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych określoną w Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 października 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinni odpowiadać funkcjonariusze straży ochrony kolei, zasad oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby oraz trybu i jednostek uprawnionych do orzekania o tej zdolności (Dz.U. 2004 nr 232 poz. 2332 z późn. zm.).;
  • nie była karana za przestępstwa umyślne;
  • ukończyła 21 lat.

Jak wygląda szczegółowy zakres działania straży ochrony kolei?

Zakres obowiązków strażnika ochrony kolei również został szczegółowo opisany przez ustawę. Oto jej treść: 

„§ 1. W celu realizacji zadań określonych w art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym ustala się następujący zakres działania straży ochrony kolei:

1) opracowywanie i realizacja programów ochrony życia i zdrowia ludzi oraz mienia na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych oraz przedstawianie w tym zakresie wniosków do zarządcy infrastruktury;

2) ochrona obszaru kolejowego przed dostępem osób nieuprawnionych i nieupoważnionych

3) kontrola wstępu na obszar kolejowy, do budynków, budowli i urządzeń kolejowych;

4) prowadzenie działalności profilaktycznej związanej z ochroną życia i zdrowia ludzi oraz mienia na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych;

5) gromadzenie i analiza danych o zjawiskach zagrożenia osób i mienia w celu przeciwdziałania tym zjawiskom;

6) wykonywanie poza obszarem kolejowym zadań określonych w przepisach odrębnych;

7) szkolenie zawodowe funkcjonariuszy straży ochrony kolei oraz hodowla i tresura psów służbowych.”

Zobacz też: http://www.delite.pl/wyglada-praca-strazy-ochrony-kolei/

[Głosów:1    Średnia:1/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here